Aktuality


Podzimní škola (nejen) pro studující 1. ročníku
Na zahájení zimního semestru 2014/15 proběhne v pátek 3. 10. 2014 od 11 hodin v učebně FHS 3 ve Vokovicích "podzimní škola", určená studujícím 1. ročníku na Katedře obecné antropologie, ale nejen jim.
Na podzimní škole se seznámíte s katedrou, jejími čtyřmi studijními specializacemi, s většinou vyučujících, jejich kurzy a badatelskými zájmy. Vysvětlíme vám způsob studia na katedře a také možnosti podpory vašich budoucích diplomových projektů. Hovořit se bude rovněž o specificích akademického psaní, o práci se zdroji, plagiarismu a etice výzkumu.
Srdečně vás zveme a těšíme se na viděnou!

Přidáno: 30. 9. 2014, 14:42

Sdílej na facebooku   Sdílej na Twitteru    

Kniha "Natura et cultura I." - právě vyšla
Autoři J. Horský, L. Hroníková, M. Stella et al. této nejnovější publikace z edice Andrias se tentokrát zaměřili v rámci obecněantropologického diskurzu na dichotomii příroda - kultura.
Podtitul knihy "Antropologická bádání mezi empirií a interpretací" odkazuje na snahu identifikovat tematická pole, v nichž se mohou produktivně setkávat a doplňovat přírodovědně založené postupy s těmi, které vyrůstají z analýz kultury či socio-kulturní skutečnosti. Autorský kolektiv tvoří badatelé z "obou světů", KOA mezi nimi reprezentují také M. Halbich a L. Nováková.
http://www.kosmas.cz/knihy/198252/natura-et-cultura-i/

Přidáno: 27. 9. 2014, 18:38

Sdílej na facebooku   Sdílej na Twitteru    

"Koncepty a dějiny" - nové kompendium teorie historické vědy
V létě 2014 vyšla kniha Lucie Storchové a kol., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha 2014, Scriptorium, 449 s. Z velké části se na ní podíleli vyučující Katedry obecné antropologie/FHS UK (L. Storchová, J. Horský, V. Čapská, M. Havelka, K. Pauknerová), ale i externí spolupracovníci katedry (J. Růžička, K. Šima, L. Řezníková). Kniha podává přehled o nejdůležitějších konceptuálních diskuzích v moderní historiografii a jistě se stane užitečným "úvodem do studia", který v českém prostředí dlouho chyběl.

Přidáno: 07. 9. 2014, 12:34

Sdílej na facebooku   Sdílej na Twitteru    

Prázdninový provoz KOA
Během letních prázdnin (30. června – 31. srpna 2014) se nekonají konzultační ani úřední hodiny. Vyučující nebo tajemnici je však možné kontaktovat e-mailem. Zkouškové období letního semestru pokračuje od 1. 9. 2014. Přejeme vám hezké léto a těšíme se na viděnou!

Přidáno: 15. 7. 2014, 10:40

Sdílej na facebooku   Sdílej na Twitteru    

Konkurz na odborného asistenta pro obor historická antropologie
Děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
vypisuje výběrové řízení na místo

odborného asistenta/odborné asistentky v oboru historická antropologie se zaměřením na dějiny novověku (16.-19. století), případně moderní dějiny, na Katedře obecné antropologie UK FHS
(částečný 0,5 pracovní úvazek)

Požadavky:
• Dokončené doktorské studium v historickém nebo antropologickém oboru.
• Publikační a jiná odborná činnost, umožňující brzké zahájení habilitačního řízení.
• Zkušenosti s výukou na magisterském nebo bakalářském stupni a s vedením
absolventských prací.
• Schopnost vést výuku v angličtině a/nebo jiném cizím jazyce.
• Zkušenosti z dlouhodobého studijního/badatelského pobytu v zahraničí výhodou.

Nástup: od 1. 10. 2014 nebo dle dohody.
Přihlášky s motivačním dopisem, strukturovaným životopisem, přehledem publikační činnosti, dvěma příklady vlastní badatelské činnosti, vzorovými anotacemi dvou kurzů a kopií potvrzení (diplomu) o dosaženém vzdělání posílejte do 30 dnů od zveřejnění inzerátu, tj 25. 6. 2014 (razítko poštovního úřadu), na adresu FHS UK v Praze, Ing. M. Fornůsková, U Kříže 8, 158 00 Praha 5. S případnými odbornými dotazy se obracejte na Dr. phil. Pavla Himla: pavel.himl@fhs.cuni.cz

Přidáno: 26. 5. 2014, 22:56

Sdílej na facebooku   Sdílej na Twitteru    

Konzultační hodiny Pavla Himla ve zkouškovém období LS 2014
Ve zkouškovém období letního semestru 2014 se konzultační hodiny Pavla Himla konají v následujících termínech:
úterý 20. 5. 14:00 (Vokovice C 006)
úterý 27. 5. 14:00 (Vokovice C 006)
úterý 17. 6. 15:00 (Vokovice C 006)
pondělí 30. 6. (Jinonice 5010/11, cca 12:00, po dohodě emailem).
Další konzultace jsou možné po emailové dohodě.

Přidáno: 19. 5. 2014, 23:40

Sdílej na facebooku   Sdílej na Twitteru    
Archiv aktualit >>>
Naše publikace:
Fotografie z terénu:


Kateřina Holubová - ČínaKontakt:
Katedra obecné antropologie - FHS UK
José Martího 269/31
162 00 Praha-Veleslavín
Pavel Himl (ved. katedry): pavel.himlfhs.cuni.cz
Zuzana Schreiberová (sekretariát): zuzana.schreiberovafhs.cuni.cz
created by woreshack 2013