Aktuality


Katedra obecné antropologie v létě 2015
V červenci a srpnu je přerušeno zkouškové období letního semestru. Vyučující a tajemnice katedry ruší své pravidelné konzultační/úřední hodiny.
Pavel Himl nastupuje od 1. 8. 2015 semestrální tvůrčí volno a nebude v ZS 2015/16 vyučovat. Současně s tím končí i ve funkci vedoucího katedry OA. Od 1. 8. bude tuto funkci zastávat Linda Hroníková, Ph.D.
Přejeme hezké léto!

Přidáno: 03. 7. 2015, 12:07

Sdílej na facebooku   Sdílej na Twitteru    

Odevzdávání diplomových prací 26.6.2015
Diplomové práce se budou odevzdávat 26.6. 2015 od 13 do 17 hodin v mé kanceláři C005.Na obhajobu byl vypsán souhrnný termín 1.-25.9.2015, s tím, že přesné konání obhajob bude stanoveno podle jednotlivých specializací. K obhajobě se přihlašujete pomocí aplikace, státní zkoušky v SIS (ikona s akademickým baretem), tam si vytisknete i přihlášku ke státním zkouškám.

Do SIS je nutné nahrát celou práci ve formátu pdf (tak, jak jí tisknete) a zvlášt český a anglický abstrakt opět ve formátu pdf. Pokud by byly nějaké problémy, přineste práci na USB a můžeme práci nahrát do SIS spolu.

Dole přeposílám pokyny k odevzdávání diplomových prací. Pokud byly nějaké technické problémy s přihlašováním neváhejte mě kontaktovat na e-mailu a v případě nutnosti na mobilním telefonu 728 45 84 26.

Zuzana Schreiberová
tajemnice katedry OA
zuzana.schreiberova@fhs.cuni.cz

Náležitosti k odevzdání diplomky jsou následující:

1.) vyplněná přihláška ke státním závěrečným zkouškám, vygenerovat v aplikaci v SIS
2.) práce nahraná do SIS (návod zde http://www.youtube.com/user/studfhs#p/a/u/0/iGeHVyW4kIY , zkontrolujte
si prosím, zda máte práci zaregistrovanou (dílčí změny v názvu
nevadí), registraci práci naleznete, když si sami sebe vyhledáte vyhledání osob v SIS)
3.) doporučení vedoucího práce na dva sehnatelné oponenty (nebo na jednoho pokud už s ním bude domluven), čím dřív budu tuto informaci vědět, tím lépe.

4.) tři výtisky práce (z nichž dva mohou být v kroužkové nebo termovazbě), jeden v pevné vazbě s vyraženým názvem fakulty, rokem odevzdání, názvem práce a jménem autora, knihovníkům práci ušetří i potisk hřbetu)
5.) náležitosti práce naleznete popsané zde:
http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/resource/view.php?id=5548

PROSÍM ROVNĚŽ O KONTROLU STUDIA TJ. JESTLI MÁTE SPLNĚNÉ VŠECHNY POVINNÉ PŘEDMĚTY, OBĚ STÁTNICE A 120 KREDITŮ. V SIS NAJDETE FUNKCI „KONTROLA STUDIA“.


Přidáno: 24. 6. 2015, 15:36

Sdílej na facebooku   Sdílej na Twitteru    

Konzultační hodiny ve zkouškovém období
Konzultační hodiny v letním zkouškovém období:

Yasar Abu Ghosh – ve zkouškovém období konzultační hodiny po domluvě e-mailem
Veronika Čapská – ve zkouškovém období konzultační hodiny po domluvě e-mailem
Petra Ezzeddine – ve zkouškovém období po předchozí domluvě e-mailem
Marek Halbich – čtvrtek 10 – 11 h , C005 Vokovice
Pavel Himl:
2. 6. 15:00-16:30
9. 6. 15:00-16:30
23. 6. 15:00-16:30
Linda Hroníková – úterý 10 – 12 hodin (důvod své návštěvy napište prosím do e-mailu)
Kateřina Klapilová – 15:30 – 17:00, 5009. Jinonice
Jakub Marek – úterý 12:30 – 13:00, Jinonice 5014
Aleš Novák – čtvrtek 8:30 – 9:30, výhradně po e-mailové domluvě na ales.novak@fhs.cuni.cz
Lenka Nováková - konzultační hodiny po předchozí domluvě mailem
Marco Stella – po předchozí domluvě e-mailem
Tereza Stöckelová - konzultační hodiny po předchozí domluvě mailem
Lucie Storchová – po předchozí domluvě e-mailem
Markéta Zandlová:
čt. 4.6. a 11.6. - Jino 5008 - 9:30 - 10:30;
čt. 18.6. - Voko (po obhajobách) - 14:00 - 16:00.
čt 25.6. konzultace z důvodu účasti na konferenci zrušeny!

Konzultační hodiny tajemnice katedry:
Zuzana Schreiberová
Úterý, čtvrtek: 11:00 – 15:00
V případě nezastižení pište na e-mail zuzana.schreiberova@fhs.cuni.cz tel: 728 45 84 26

Přidáno: 02. 6. 2015, 15:12

Sdílej na facebooku   Sdílej na Twitteru    

Zrušení konzultačních hodin P. Himla 28. 4. 2015
V úterý 28. 4. se ruší konzultační hodiny Pavla Himla. Jiný termín konzultace v týdnu 27. - 30. 4. lze domluvit e-mailem.

Přidáno: 27. 4. 2015, 11:40

Sdílej na facebooku   Sdílej na Twitteru    

Posun konzultačních hodin P. Himla v úterý 31. 3. 2015
V úterý 31. 3. 2015 se konzultační hodiny P. Himla konají od 13 do 14 hodin.

Přidáno: 30. 3. 2015, 13:33

Sdílej na facebooku   Sdílej na Twitteru    

Konzultační hodiny vyučujících KOA ve zkouškovém období ZS 2014/15
Marek Halbich
čtvrtek 11 až 12 hodin, Vokovice C005

Veronika Čapská
ve zkouškovém období konzultace po přechozí domluvě na veronika.capska@fhs.cuni.cz

Markéta Zandlová (prosím o ohlášení se mailem; upozorňuji, že některé konzultace jsou v Jinonicích!)
6.1. - 10:30 - 12:00, Jinonice 5008; 13.1. - 10:30 - 12:00, Jinonice 5008; 20.1. konzultace NEJSOU; 27.1. - 10:30 - 12:00, Vokovice; 3.2. - 10.30 - 12:00, Jinonice 5008.

Lenka Nováková
ve zkouškovém období konzultační hodiny po předchozí e-mailové domluvě

Lucie Storchová
v úterý na sekretariátu KOA (Vokovice, C005), během zkouškového období po předchozí dohodě mailem

Pavel Himl
10. 2. se konzultační hodiny nekonají

Konzultační hodiny ostatních vyučujících zůstávají beze změny.

Přidáno: 10. 1. 2015, 00:28

Sdílej na facebooku   Sdílej na Twitteru    
Archiv aktualit >>>
Naše publikace:
Fotografie z terénu:


Petra Greifová - Hedvábná stezkaKontakt:
Katedra obecné antropologie - FHS UK
José Martího 269/31
162 00 Praha-Veleslavín
Pavel Himl (ved. katedry): pavel.himlfhs.cuni.cz
Zuzana Schreiberová (sekretariát): zuzana.schreiberovafhs.cuni.cz
created by woreshack 2013