Aktuality


Pygmejové - nová publikace z nakladatelství Academia
V nakladatelství Academia právě vyšla kniha Pygmejové. Nejmenší lidé pohledem antropologie & Šebestova sbírka v Hrdličkově muzeu člověka PřF UK. Editorkami jsou antropoložky Linda Hroníková (FHS UK) a Zuzana Schierová (PřF UK). Další členy autorského týmu tvoří antropologové, historička a cestovatel. Kniha čtivou formou seznamuje s minulostí i přítomností tohoto zajímavého afrického etnika. Jednotlivé kapitoly nabízí pohled na jejich evoluční minulost, kulturu (včetně pygmejských legend) i fyzické znaky. Nechybí ani kapitola věnovaná jednomu z největších odborníků na pygmeje Pavlu Jáchymu Šebestovi. Publikace končí vyprávěním známého cestovatele, který se za pygmeji vypravil až do nitra pralesa.
Více informací zde: http://www.academia.cz/pygmejove.html

Přidáno: 24. 11. 2015, 12:12

Sdílej na facebooku   Sdílej na Twitteru    

Pozvánka na konferenci environmentální archeologie
Konference s názvem „Před neolitem…” se uskuteční 8. - 9. února 2016 v Centru pro teoretická studia (CTS), společném pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd ČR. Lze se přihlásit jako přednášející i jako posluchač.

Nezemědělské společnosti a jejich přírodní prostředí, případně vliv člověka na něj, jsou tradičním objektem zájmu environmentální archeologie. Zdůrazňována bývá rozmanitost nezemědělských strategií a vztah jejich nositelů k usedlým zemědělským komunitám, včetně výskytu přechodných forem vztahování ke světu. Na tyto diskuse bychom chtěli v průběhu konference navázat, a to bez jakéhokoliv geografického omezení. Navzdory tématu letošní KEA chceme povzbudit k účasti také badatele v oboru neolitické environmentální archeologie, protože z hlediska výrobního způsobu (subsistence) je v zásadě nemožné stanovit přesné dělící čáry a mnohdy je navíc dobré hledat poučení v kontrastech. Jako tradičně samozřejmě vyzýváme k účasti kolegy z vlastního jádra oboru environmentální archeologie (archeozoology, archeobotaniky, geoarcheology a pod.). Vítány jsou též čistě paleoekologické příspěvky, pokud mají potenciál zajímavě nasvítit některý z aspektů světa někdejších lidí. Totéž platí o příspěvcích orientovaných na využití dnešních etnografických analogií.

Více informací zde: http://www.cts.cuni.cz/KEA2016/

Přidáno: 24. 11. 2015, 12:02

Sdílej na facebooku   Sdílej na Twitteru    

Volby do Akademického senátu FHS UK a Akademického senátu UK
Volby do Akademického senátu UK a do Akademického senátu FHS UK se budou konat od pondělí 23. listopadu do čtvrtka 26. listopadu 2015 včetně.
Tyto volby se poprvé uskuteční elektronicky, budete tedy moci hlasovat pro své kandidáty prostřednictvím internetu. Volební aplikace bude přístupná ze stránek fakulty (http://fhs.cuni.cz/). Přihlásit se bude možné pomocí stejných údajů jako do SIS (číslo osoby neboli UKČO a heslo z CAS). V pondělí obdržíte e-mail s návodem, jak postupovat při volbách. Tento návod bude k dispozici i v samotné volební aplikaci. Postup je velmi jednoduchý a věříme, že se tak zvýší volební účast a zároveň vyjdeme vstříc všem těm, kteří se pohybují mimo mateřskou budovu v Jinonicích.

Přidáno: 20. 11. 2015, 19:58

Sdílej na facebooku   Sdílej na Twitteru    

Cena Wernera von Siemense ohodnotí vědecké i pedagogické příspěvky
Soutěž, v níž Siemens oceňuje a podporuje českou vědu a vysoké školství, má uzávěrku 10. listopadu. Již 18. rok v ní budou oceněni diplomanti, doktorandi, jejich vedoucí práce a další mladí vědci či celé vědecké týmy.
V pěti kategoriích se letos můžete utkat i Vy o odměny v celkové hodnotě téměř 1,2 milionu korun. Nově můžete získat finanční odměnu i za doporučení absolventa a jeho práce v rámci výzvy „Doporuč kamaráda a získej 5000 Kč“.

Vyhlašované kategorie:

1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

2. Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace

3. Nejlepší pedagogický pracovník

4. Nejlepší diplomová práce

5. Nejlepší disertační práceZvláštní ocenění:

1. Nejlepší ženská absolventská práce

2. Ocenění za překonání překážek při studiu

Všechny informace, pravidla i přihlášky najdete na stránkách soutěže:
https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/Kariera/studenti_absolventi/cena_siemens/Pages/Cena-Siemens-2015.aspx

Přidáno: 09. 10. 2015, 19:06

Sdílej na facebooku   Sdílej na Twitteru    

Natáčíte filmy s antropologickou tematikou?
Pokud ano a rádi byste je prezentovali veřejnosti, máte příležitost v rámci
Antropofestu.
Antropofest je volnou přehlídkou antropologického filmu, která je určena
všem, kteří se o zmíněnou problematiku zajímají a chtěli by se se svým
filmem této akce účastnit. Šest uplynulých ročníků festivalu laické i
odborné veřejnosti představilo přes 100 snímků z desítek zemí světa.
Festival je pevně ukotven ve středoevropském prostoru a spolupracuje s
evropskými univerzitami a institucemi.

Následující ročník festivalu proběhne ve dnech 29.1.- 30.1. 2016 v
Praze.

Pokud vás nabídka oslovila, zašlete svá díla do 17. 11. 2015
na adresu:

Antropofest
P.O. BOX 56
253 01, Hostivice
Česká republika

Více informací o programu a podmínkách účasti naleznete na internetových
stránkách www.antropofest.cz.

S jakýmikoli dotazy se obracejte na e-mail:
info@antropofest.cz nebo na Štěpánku Proučilovou na telefon: +420 606
170 922.

Web:
http://www.antropofest.cz/

Přidáno: 30. 9. 2015, 20:25

Sdílej na facebooku   Sdílej na Twitteru    

Pozvánka na konferenci
THE FUTURES WE WANT:
Global Sociology and the Struggles for a Better World
je název a zároveň téma konference, která proběhne ve dnech 10. - 14. 7. 2016 ve Vídni. Součástí je řada zajímavých a rozmanitých sekcí - zájemci o aktivní účast v některé z nich mohou abstrakty svých příspěvků (v AJ, FJ nebo ŠpJ) zaslat až do 30. září 2015.
Více info zde: http://www.isa-sociology.org/forum-2016/

Přidáno: 11. 9. 2015, 10:18

Sdílej na facebooku   Sdílej na Twitteru    
Archiv aktualit >>>
Naše publikace:
Fotografie z terénu:

Kontakt:
Katedra obecné antropologie - FHS UK
José Martího 269/31
162 00 Praha-Veleslavín
Linda Hroníková (ved. katedry): linda.hronikovafhs.cuni.cz
Zuzana Schreiberová (sekretariát): zuzana.schreiberovafhs.cuni.cz
created by woreshack 2013