Stránky ve výstavbě

Stránky věnované kulturní spotřeba a kulturnímu kapitálu založené na výzkumu Zájmy a volný čas vysokoškoláků 2017 jsou ve výstavbě. Zatím jsou k dispozici pouze stránky s výsledky předchozího šetření Maturantů 2015.