Bible jakožto literatura

Starozákonní epika

Jedna Bible, mnoho biblí. Jde o to, jak je uspořádat. Velký román Boha a národa od Geneze – kam? Malé biblické novely: Rut, Jonáš a ti druzí. Prorok není věštec.

Starozákonní lyrika a mudrosloví

Kde v Bibli hledat poezii. Žalmy: Biblická lyrika. Píseň písní: Biblická erotika. Job: Biblické otázky. Kazatel: Biblická skepse. Židé se helénizují a mudrují. Měkký dolní okraj.

Nový zákon jakožto literatura

Evangelium, nejzvláštnější žánr. Mnoho Ježíšů? Jak se rodila církev. Pavel moralista? Apokalypsa není jen děs. Antika v Novém zákoně.

Apokryfy

Je apokryf lepší než kanonický spis? Sibyly podle Židů a křesťanů. Co by lidová zbožnost ráda věděla. Ježíš kouzelník, Ježíš gnostik. Dobrodružné romány o apoštolech. A spousta apokalyps.


Projekt byl podpořen z Institucionálního plánu FHS UK 2015.
Licence Creative Commons Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.