Pozdně antická literatura

Věk nostalgie a věk úzkosti

Kdo nás zachrání? Už tehdy sen o starém Řecku. Bedekr pro antické turisty. Řecko hledá superstar. Plútarchos hledá starou zbožnost. Marcus Aurelius melancholik. Apuleius, osel a egyptská bohyně. Pohanský spasitel Apollónios. A Lúkianos má legraci ze všech.

Raní křesťané

Křesťanský národ? Mučedníci: od reportáže k románu. Tertullianus, otec zuřivých křesťanů. Nebo vést s pohany dialog? Kléméns a počátky křesťanského školství. Órigenés: Bible se dá vykládat různě.

Poslední pohané

Pozdní antika: Ne úpadek, ale proměna. Kultura tváří k minulosti. Julián Apostata a návrat k pohanství. Symmachus a učenci na hostině. Ústupové boje neoplatoniků. Básníci si zatím hrají. Občas nepoznáte, kdo je pohan a kdo křesťan.

Křesťanská klasika

Křesťanství v mainstreamu. Biblický epos. Prudentius: Hymny jako od Horatia. Mnišská kontrakultura a hordy démonů. Jan Zlatoústý a sociální křesťanství. Kappadočané a křesťanský neoplatonismus. Ambrož utěšuje, Jeroným překládá Bibli, Augustin se obviňuje. Boëthius a Isidor hledí do středověku.


Projekt byl podpořen z Institucionálního plánu FHS UK 2015.
Licence Creative Commons Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.