Řecká literatura

Homérské eposy

Jak se řecká antika člení. Od eposu k filmu. Mýtus o Homérovi a demýtizace Homéra. Co se vlastně děje v Iliadě a Odysseii. Jak vypadal homérský svět. Hymny na Olympany. Homérův konkurent Hésiodos. Antihomér Ezop.

Řecká lyrika

Zrození lyrického já. Neleknout se metriky. Básník písničkář. Na počátku byl Orfeus. Solón a angažovaná poezie. Archilochos a Hippónax, satira a sprosťárny. Cudná či necudná Sapfó. Veselý stařík Anakreón. Básně o sportu? Básně o filosofii!

Řecké drama

Zrození dramatu z umučení Dionýsova. Divadlo pro celé Athény. Tragédie nebo muzikál? Aischylos vznešený. Sofoklés vyrovnaný. Euripidés psychologický. Prdící satyři. Řecká komedie: Drsný Aristofanés, jemný Menandros.

Řecká próza

Ale ne román! Historie, filosofie, řečnictví. Hérodotos: Historie je Múza. Thukydidés pro Athény, Xenofón pro Spartu. Platón jakožto spisovatel. Platónovy literární teorie. Boj řečníků a filosofů. Démosthenem vše končí.

Helénismus

První antická globalizace. Mýtus o Alexandrovi. Zrození literární vědy. Už jen malé eposy. Epigram a další malé žánry pro potěchu. Idyla čili sen o venkově. Řím dědicem helénismu.


Projekt byl podpořen z Institucionálního plánu FHS UK 2015.
Licence Creative Commons Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.