Římská literatura

Počátky římského písemnictví

Nekulturní Řím? Začíná se skromně. Staré pověsti římské. Livius, římský Kosmas. Římský spor o řeckou kulturu. Protivný Cato. Římská komedie: drsný Plautus, jemný Terentius.

Řím na sklonku republiky

Skvělá próza o hrozné krizi. Caesar gauner, Cicero hrdina? Cicero filosof: „Sešli se jeden platonik a jeden stoik“. Lucretius básní o Epikurovi a o smrti. Catullus básní o Lesbii a o zženštilcích.

Zlatý věk římské poezie

Augustus velký obnovitel. Básníci režimu? Vergilius, pastýři a tajemné božské dítě. Vergilius, Homér Římanů. Horatius a malé radosti starého muže. Ovidius, slečny v posteli, proměny a stesk vyhnance.

Stříbrný věk římské prózy

Císaři magoři? Tacitus moralista, Suetonius skandalista. Lucanus a epos temnot. Petronius karikaturista a strach z impotence. Naštvaný Iuvenalis, shovívavý Martialis. Seneca filosof a tragik. A zase zpátky ke klasicismu.


Projekt byl podpořen z Institucionálního plánu FHS UK 2015.
Licence Creative Commons Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.